TIF fodbold - Generalforsamling
23-11-2023 19:30

TIF fodbold
afholder
GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 23. november kl 19.30 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne,
forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde seneste 5 dage før på mail Morten.thyholm@gmail.com

Aktivitetssted:
TIFs Klubhus
Arrangement starter:
23-11-2023 19:30
Arrangement Slutter:
23-11-2023 21:00