Gudstjenester i juni
01-06-2022 00:01

Gudstjenester i juni

Søndag den 5. juni
Pinsedag
   
Hvidbjerg kirke 9.00 Lars G. Sandfeld
Odby Kirke 10.30 Jan Bjerglund
Jegindø Kirke 10.30

Lars G. Sandfeld

Søndag den 12. juni
Trinitatis søndag
   

Hvidbjerg Kirke

9.00 Liv Marit Tjelle Holm
Odby Kirke 19.00 Liv Marit Tjelle Holm
Jan Bjerglund
Pilgrimsvandring
Jegindø Kirke 10.30 Liv Marit Tjelle Holm
Søndag den 19. juni
1. setrin
.
   
Hvidbjerg Kirke 10.30 Lars Sandfeld
Lyngs Kirke 9.00 Lars Sandfeld
Søndbjerg Kirke 9.00 Lisbeth Krogh Isaksen
Søndag den 19. juni
2. setrin
   
Søndbjerg Kirke 10.30 Liv Marit Tjelle Holm
NN
Pastoratgudstjeneste
Aktivitetssted:
Thyholms kirker
Arrangement starter:
01-06-2022 00:01
Arrangement Slutter:
30-06-2022 23:59